Nu kan du få din tävling sanktionerad

mar 26, 2018 | Förbund, Tävling

Nu är den första versionen av förbundets tävlingsbestämmelser klara och därmed går det för arrangörer att ansöka om få sin tävling sanktionerad.

Det finns ett antal fördelar med att ha en sanktionerad tävling, bland andra:

  • Man får använda sig av förbundets namn och logga i sin marknadsföring.
  • Man får alla tävlande atleter försäkrade
  • Man vaccinerar sig mot dopning och säkerställer att alla atleter förbinder sig att acceptera antidopningskoden
  • Man säkerställer att man har utbildade och licensierade domare

Nu ska det tilläggas att i dagsläget (mars 2018) har förbundet ännu inte arrangerat några domarutbildningar, vilket innebär att tills detta skett kommer det att utfärdas en generell dispens mot kravet på licensierad huvuddomare. Just domarfrågan är annars en sak som förbundet prioriterar och det råder febril aktivitet i domarkommittén.

Mycket av det som står i bestämmelserna (som kommer att kompletteras regelbundet) är standardfraser och följer de regler som fastställts av det internationella förbundet (iF3). Här är dock några av de viktigare punkterna:

  • Alla som tävlar måste ha licens. Det går att läsa mer om licensreglerna här, men det viktigaste är att man måste tillhöra en förening för att få licens.
  • En del regler gällande utrymmen runtomkring skivstängerna.
  • Huvuddomaren måste vara utbildad och licensierad. Tanken är framöver att ju högre rankad tävling, desto större andel av domarna måste vara licensierade.
  • Det måste finnas sjukvårdspersonal.
  • Det måste finnas en tävlingsledare.
  • Regler för hur man överklagar ett resultat.

I framtiden när vi har fått igång ett riktigt rankingsystem, är tanken att det ska finnas olika nivåer på tävlingarna med olika hårda arrangörskrav, där arrangören själv väljer vilken nivå som man vill ha på sin tävling. Till exempel kan en A-tävling ge dubbelt så höga rankingpoäng som en B-tävling, men samtidigt kan det att krävas att alla domarna i en A-tävling har licens, medans det i en B-tävling räcker med att tre domare har licens.

Här finns Tävlingsbestämmelserna >>
Ansök om sanktionering här >>