Provocerad av våra påståenden?

dec 16, 2018 | Förbund

För ett litet tag sedan publicerade vi ett antal bilder på sociala medier med påståenden som har väckt många frågor och reaktioner. Det var en fullständigt medveten taktik och vi var medvetna om att en del människor skulle bli provocerade.

Vi har också medvetet valt att inte använda sociala medier för långa diskussioner eftersom våra erfarenheter, både inom förbundet och på många andra plan, säger att sociala medier inte är en bra plattform för diskussioner. Vi svarar gärna på alla frågor, men helst på våra träffar (årsmöte, utbildningar, events, mm) eller via direktkontakt (telefon, mejl). Om vi får många frågor kring ett och samma ämne så skriver vi en artikel om det här på hemsidan.


 

1. KIDS?

Påstående: ”Visste du att det är bara genom den traditionella svenska idrottsrörelsen som vi kan få en utveckling av ungdomarna inom vår idrott?”

Förklaring: Att bedriva barn- och ungdomsverksamhet från bredd till topp är en kostsam verksamhet. Det finns många privata alternativ, men genom dem når man nästan bara privilegierade familjer som har tillräckliga medel att själva betala för coacher och utrustning. Till syvende och sist så är det genom statlig finansiering som man lyckas och staten, RF, specialidrottsförbund och ideella föreningar är det enda sättet att få det stödet och det är därför det är så viktigt att vår satsning mot att bli en del av RF-rörelsen lyckas.

2. DOPAD?

Påstående: ”Visste du att det bara är Swe3F-sanktionerade tävlingar och event som har ett aktivt arbete mot dopning?”

Förklaring: Den första frågan som kom på det här påståendet gällde hur många tester vi gjort? Svaret är: noll. Vår avsikt inför 2018 var att göra tester i samband med SM, men på grund av en avhoppad sponsor tvingades vi avstå från tester. MEN – och detta är viktigt – även om vi hade haft pengar att utföra tester så hade vi sannolikt inte gjort dem ändå under året. IOK, Wada, SOK och RF vill nämligen att man inte utför tester redan år ett på atleter i en ”ny” sport. Steg 1 är utbildning, steg 2 är mer utbildning och kanske på steg 3 kan man börja testa. Det var därför det inte förekom några dopningstester under VM i London eller, utan istället fick alla atleter och coacher gå igenom en antidopningsutbildning som hölls av det brittiska antidopningsorganet UKADA.

Det finns andra tävlingar i landet där atleterna måste skriva under ett dokument där de lovar att de är rena, men det är bara genom Swe3F som det kommer att finnas en långsiktig planering för utbildning, samarbete med svensk antidopning och så småningom testning.

3. OS2028?

Påstående: ”Visste du att det är bara genom att bli en del av Swe3F som du och din förening kan göra funktionell fitness till en OS-sport 2028?”

Förklaring: De flesta av oss kommer att vara alldeles för gamla år 2028 för att vara aktuella för ett OS. Men tänk tanken att åka till Los Angeles och få kliva in på en FF-arena under OS-flagg med Sveriges och världens bästa atleter på plats. Vilket enormt erkännande det skulle vara för vår sport. Vägen dit har redan påbörjats och det är genom internationella förbundets projekt ”Reach for the Rings” som vi ska lyckas. Men vi behöver stöd från gräsrotsnivå och hjälp att utveckla de atleter som idag är barn och ungdomar, men som om tio år kommer vara världselit.

4. AB eller IF?

Påstående: ”Att äga box i bolagsform och driva förening är inga motpoler. Tvärtom finns det massor av exempel på hur AB och IF kan ha nytta av varandra. Fråga oss om du vill veta mer.”

Förklaring: Det finns flera idrotter där aktiebolag och idrottsföreningar samsas om tillgångar och verksamhet. Exempelvis fungerar ofta båda golfklubbar och ridklubbar på det sättet, där AB äger arenor och material (golfbana, klubbhus, hästar, ridanläggningar) men där det är föreningen som bedriver verksamheten och därmed kan söka stöd och bidrag från RF och staten. Tänk också på att det absolut inte måste vara boxägarna som driver föreningen, men att det kanske kan vara bra att någon ägare sitter med i styrelsen.

5. TEST?

Påstående: ”Visste du att det bara är Swe3F och iF3 som med stöd i medicinsk vetenskap ha långsiktigt utvecklande tester som utmanar atleterna rättvist fördelat över de olika kategorierna?”

Förklaring: Det här påståendet väckte känslor. Hur kan vi påstå något sådant? För visst finns det många tävlingar med väl genomtänkta och rättvisa programmeringar, men ingen av dem följer en mångårig plan med tydligt definierade kategorier såsom iF3 och Swe3F gör. iF3 har en programmeringskommitté med medlemmar från alla delar av världen, där man diskuterar både specifika tävlingar och långsiktiga strategier och utvecklingar. Kommittén leds av OPEX-grundaren James Fitzgerald som baserar all sin kunskap på vetenskaplig forskning och väl etablerade metoder – ända ner på mitokondrienivå. Just att definiera sporten och tävlingsmomenten är en viktig del för att vi ska lyckas ta oss till OS. iF3 har definierat FF i sex olika kategorier: Aerob capacity, Strength, Bodyweight Endurance, Bodyweight Skill, Mixed Modal och Power. Alla tävlingar som sanktioneras av iF3 och Swe3F måste följa dessa kategorier och det är bara genom det som man kan garantera att en tävling testar alla aspekter av fitness på ett rättvist sätt.

6. FÖRSÄKRAD?

Påstående: ”Visste du att när du är medlem i en Swe3F-ansluten förening så är du som individ försäkrad via Folksams idrottsförsäkring?”

Förklaring: När vi blir anslutna till RF så kommer alla medlemmar per automatik att ingå i RF:s idrottsskadeförsäkring. Fram till dess ska Swe3F teckna samma försäkring med Folksam så att alla våra medlemmar är skyddade. Det innebär bland annat att du får akutersättning, ersättning för tandskadekostnader, skadade kläder och glasögon samt medicinsk invaliditet. Det finns ingenting liknande hos någon kommersiell aktör i dag i Sverige.