Ordförandens kommentar efter Riksidrottsmötet

jun 16, 2019 | Förbund

Riksidrottsförbundet (RF) genomförde Riksidrottsmötet (RIM) i Jönköping den 24-26 maj. I samband med det behandlandes vår ansökan om medlemskap i Riksidrottsförbundet. Utfallet blev att RF-stämman beslutade att i enlighet med Riksidrottsstyrelsen (RS) utlåtande, avslå Swe3F:s ansökan om medlemskap.

RS anser att idrottsrörelsen ska vara öppen och sträva efter att förbund som bedriver föreningsidrott ska inkluderas inom rörelsen. Samtidigt är det viktigt att de kriterier för medlemskap som idrottsrörelsen gemensamt har kommit överens om står som grund för bedömningen.

I enlighet med RF:s stadgar som reglerar bland annat villkor för medlemskap, framgår det att förbundet ska ha varit etablerat och bedrivit idrottslig verksamhet i minst tre år. Swe3F uppnår det först 19 augusti 2020.

RS understryker möjligheten för Swe3F att ansöka om att bli en del av det idrottsnätverk som föreslås inrättas. Syftet med idrottsnätverket är att bygga en relation mellan förbund som finns utanför idrottsrörelsen och RF genom utbyte av information och erfarenheter. Målet är att förbund i idrottsnätverket på sikt ska kunna bli medlemmar i RF, antingen genom att utveckla sin egen verksamhet eller genom samverkan med befintliga förbund.

Sammanfattningsvis inriktas vårt fortsatta arbete till att bli en del av nämnda idrottsnätverk för att därigenom möjliggöra ett medlemskap i RF. Till detta är det också värt att tydliggöra att vi tillsammans behöver knyta till oss fler medlemmar för att uppnå ett minimum av 1500 medlemmar. Vi är halvvägs där och jag ser det som fullt möjligt att uppnå siffran inom ett år.