ÅRSMÖTE 2022

Årsmötet 2022 kommer vara den 26:e Mars kl. 10.00-12.00. Årsmötet kommer hållas online. Länk längre ner!

Alla medlemmar är välkomna att deltaga på mötet!

Varje förening har en röst på årsmötet.

Röstlängden 2022

För att agera ombud för din förening behöver vi ha en fullmakt. Den fylls i och mailas in till Ordförande Jenny Beckman. Om du ska deltaga på mötet annat än som ombund får du även gärna anmäla dig till Jenny.

Fullmakt

Övriga handlingar inför årsmötet:

Årsmöteshandlingar för årsmöte 2022

Valberedningens förslag till val av styrelse 2022

Resultatrapport 2021

Balansräkning 2021

Verksamhetsberättelse