ÅRSMÖTE 2023

Årsmötet 2023 kommer vara den 29:e April kl. 10.00-12.00. Mötet kommer att hållas online.

Alla medlemmar är välkomna att deltaga på mötet!

Varje förening har en röst på årsmötet.

Röstlängden 2023

För att agera ombud för din förening behöver vi ha en fullmakt. Den fylls i och mailas in till Ordförande Jenny Beckman. Om du ska deltaga på mötet annat än som ombund får även du gärna anmäla dig till Jenny.

Fullmakt

Övriga handlingar inför årsmötet:

Årsmöteshandlingar för årsmöte 2023

Resultatrapport 2022

Valberedningens förslag till val av styrelse 2023

Verksamhetsberättelse 2022

 

Uppdatering efter mötet:

Årsmöteshandlingar för årsmöte 2023

Protokoll Årsmöte