ÅRSMÖTE 2021

Årsmötet 2021 kommer vara den 27:e Mars kl. 10.00-12.00. På grund av rådande omständigheter med Covid-19 kommer mötet att hållas online.

Alla medlemmar är välkomna att deltaga på mötet!

Varje förening har en röst på årsmötet.

Röstlängden 2021

För att agera ombud för din förening behöver vi ha en fullmakt. Den fylls i och mailas in till Ordförande Jenny Beckman. Om du ska deltaga på mötet annat än som ombund får även du gärna anmäla dig till Jenny.

Fullmakt

Övriga handlingar inför årsmötet:

Årsmöteshandlingar för årsmöte 2021

Resultatrapport 2020

Valberedningens förslag till val av styrelse 2021

Verksamhetsberättelse 2020