KOMPLETTERING AV FÖRENINGENS NAMN

Föreningens namn:

De föreningar vars nuvarande namn inte fullt ut uppfyller RF:s stadgade kriterier för föreningsnamn, vilket påverkar möjligheten att registrera föreningen i RF, uppmanas göra ändringarna så snart som möjligt. 

Bidrag och stöd:

Medlemskapet i RF öppnar dörren till ett brett spektrum av resurser, stöd och bidrag. Här kan RF-distrikten hjälpa till på många olika sätt – allt från hur man ordnar årsmötet till ansökan om olika bidrag. Registreringen i RF IdrottOnline är viktigt för bl.a. LOK-stödet.

Regler:

I enlighet med RF:s regelverk, för att säkerställa tydlighet och undvika förväxling eller missförstånd, är det viktigt att föreningsnamnet anpassas så att det tydligt reflekterar att det är en förening. Ordet ”förening”,”klubb”,”sällskap”eller liknande ska finnas med i kombination med ordet ”idrott”, ”sport”, ”handboll”, ”ishockey”, ”bil”och så vidare (urklipp från RF:s regler, länk till RF:s checklista [PDF]).

Årsmöte:

För att uppdatera föreningens namn till dessa regler krävs ett beslut för ändring av namn under ett reguljärt årsmöte eller ett extrainkallat årsmöte. Det beslutade nya namnet ska därefter registreras hos Skatteverket, som också kräver protokollet från årsmötet. Det är viktigt att det justerade (och signerade) protokollet från årsmötet där beslutet fattades även bifogas er ansökan om medlemskap i RF via Idrott Online.

Ansöka om namnändring hos RF:

Det finns en tjänst hos RF där man kan göra namnbyte och samtidigt be RF kontakta Skatteverket.

Ansökan om namnbyte

Kontakt:

Vid frågor eller behov av ytterligare vägledning, tveka inte att kontakta oss.

Harry Hemming, Swe3F, harry.hemming@swe3f.se 

Hans Åkerlund, Swe3F, hans.akerlund@swe3f.se