Sanktioneringsansökan

Här ansöker du som arrangör om att få din tävling sanktionerad av Svenska Förbundet för Funktionell Fitness.

Som sanktionerad arrangör intygar du att du har läst igenom Tävlingsbestämmelserna och förbinder dig att följa dessa. Alla dispenser som ger rätt till avsteg från bestämmelserna ska erhållas skriftligen på förhand.

Som sanktionerad arrangör godkänner du att Swe3F har rätt att göra antidopningstester utan förvarning och utan begränsning, enligt RF:s riktlinjer.

Som sanktionerad arrangör har du rätt att använda Swe3F:s logotyp och namn i samband med tävlingarna och i marknadsföringen däromkring.

 

[formidable id=”11″]